ЯКЩО НЕ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА.

Винагородою за роботу є заробітна плата. Але нерідко трапляється така неприємність: ви працювали, а заробітної плати не отримали. Та й роботодавець навіть не дає гарантії щодо її сплати протягом найближчого часу. Що робити?  Саме час згадати свої права і захищати їх.

Строки та періодичність виплати заробітної плати працівникам закріплені в ст. 115 КЗпП і ст. 24 Закону «Про оплату праці». Зарплата виплачується працівникам регулярно у робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а у разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У випадку несплати роботодавцем заробітної плати захищати свої права можна  у позасудовому або судовому порядку.

  1. Звернутися до роботодавця із заявою про виплату заробітної плати, а також про компенсацію втрати її частини у зв’язку із порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги.Право на таке звернення гарантується ст. 34 Закону України «Про оплату працю».
  2. Звернення до суду  є гарантованим і найефективнішим  способом захистити своє право на отримання заробітної плати. При цьому працівник має право звернутися до суду без обмеження строку. Для цього потрібно подати заяву до суду першої інстанції за місцезнаходженням роботодавця або за місцем реєстрації заявника. Заява подається у письмовій формі та має містити докази:
  • перебування заявника у трудових відносинах із боржником (наприклад: засвідчені копії наказу про прийняття на роботу, копія трудової книжки, копія трудового договору між роботодавцем і працівником, довідка з місця роботи тощо)
  • підтвердження суми, яка стягується (будь-який належно оформлений документ, що вказує на розмір нарахованої заробітної плати та компенсації за порушення строків її виплати, зокрема, довідка бухгалтерії боржника, розрахунковий лист чи копія платіжної відомості тощо).

При зверненні до суду з вимогою про стягнення нарахованої, але не виплаченої зарплати судовий збір не сплачується.

Якщо роботодавець не видає документа про суму нарахованої, але не виплаченої заробітної плати — необхідно звертатись до суду із клопотанням про витребування доказів. Подібне клопотання може бути заявлене та вирішене судом виключно в позовному провадженні.

За загальним правилом, рішення суду підлягає примусовому виконанню після набрання ним законної сили.

В.о. начальника управління О.В. Левицький

[SvenSoftSocialShareButtons] Коментування і розміщення посилань заборонено.

Коментарі закриті.