СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ІНФОРМУЄ…

Охорона дитинства в Україні є стратегічним загальнонаціональним пріоритетом.

Барометром вразливості сім’ї є стан задоволення потреб дитини. Тому вимоги часу потребують відпрацювання нової моделі соціальної роботи із вразливими сім’ями з дітьми.

Нова модель соціальної роботи покликана бути спрямована на профілактику сімейного благополуччя, партнерства із сім’ями та дитиною, сприяти підвищенню відповідальності батьків  та спеціалістів за становище дітей.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону дитинства», забезпечення найкращих інтересів дитини – дії та рішення, що спрямовані на задоволення індивідуальних потреб дитини відповідно до її віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку, життєвого досвіду, родинної, культурної та етнічної належності та враховують думку дитини, якщо вона досягла такого віку і рівня розвитку, що може її висловити.

Ключовим положенням Конвенції ООН про права дитини є те, що дитині для її гармонійного розвитку необхідно зростати в сімейному оточенні в атмосфері щастя, любові і розуміння. Відповідно до зазначеного, для забезпечення найкращих інтересів дитини є збереження цілісності родини та утримання від вилучення дитини з сім’ї. У разі ж отримання статусу «дитина, позбавлена батьківського піклування», тобто вилучення дитини із родини, – забезпечення доцільної опіки над дитиною, що сприятиме її гармонійному розвитку. Тобто, всі зусилля спеціалістів, які працюють в інтересах дітей, повинні бути насамперед спрямовані на те, щоб дитина виховувалася в рідній сім’ї. Для цього є необхідним забезпечити для сімей доступ до усіх необхідних послуг, які б підтримували їх у виконанні батьківських обов’язків і особлива увага повинна приділятися саме вразливим сім’ям з дітьми.

З метою забезпечення міжвідомчої взаємодії  з питань захисту прав дитини, службою у справах дітей спільно із міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 14 травня 2019 року було проведене навчання для працівників Дніпрянського старостинського округу, Райської сільської та Таврійської міської ради, до повноважень яких належать питання соціальної роботи.  Мета навчання: підвищення професійної компетенції спеціалістів  щодо здійснення сімейно орієнтованої соціальної роботи  та оцінки потреб дитини/ родини в процесі ведення випадку.

В ході проведення навчання визначено зміст базових понять:  «забезпечення найкращих інтересів дитини», «складні життєві обставини», «вразливі сім’ї»,  ведення випадку, міждисциплінарна команда; опрацьовані ключові технологічні шляхи забезпечення найкращих інтересів дитини – оцінка потреб дитини та її сім’ї; міжвідомче партнерство. Спеціалістам надано діагностичний інструментарій  в процесі здійснення оцінки потреб.

Отже, оцінка потреб дитини та її сім’ї  –  найважливіший технологічний інструмент і разом з тим ключовий шлях забезпечення найкращих інтересів дитини.

Оцінка потреб дитини та її сім’ї  – процес збору, узагальнення та аналізу інформації щодо розвитку дитини, батьківського потенціалу, факторів сім’ї та середовища, підготовки висновків та рекомендацій для прийняття рішень в найкращих інтересах дитини щодо надання їй відповідних соціальних послуг. Основна концептуальна ідея оцінки потреб дитини та її сім’ї така: лише у разі  цілковитого  задоволення потреб дитини, високого батьківського потенціалу, сприятливого впливу факторів сім’ї та середовища дитина захищена й забезпечена усім необхідним для гармонійного розвитку.

Окрема увага була приділена обговоренню механізму дій  в екстрених випадках  (загроза життю і здоров’ю дитини); окреслені повноваження та відповідальність органу опіки та піклування, старостинського округу в процесі прийняття рішень в найкращих інтересах дитини.

Інформацію надано службою у справах дітей Новокаховської міської ради

[SvenSoftSocialShareButtons] Коментування і розміщення посилань заборонено.

Коментарі закриті.