21 липня – вибори до Верховної Ради України.

До Вашої уваги – відповіді на найбільш поширені запитання від виборців:

– Як реалізують своє виборче право внутрішньо переміщені особи (ВПО) на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року?

Внутрішньо переміщена особа (ВПО) реалізує своє право голосу, зокрема, на виборах народних депутатів України шляхом зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Відповідно до ч.3 ст. 7 Закону України “Про Державний реєстр виборців” за мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на цих виборах, орган ведення Державного реєстру виборців (далі – орган ведення Реєстру) може тимчасово (на період їх проведення) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п’ять (5) днів до дня голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, тобто до 15 липня 2019 року включно. Тимчасова зміна місця голосування виборця (виборчої дільниці) підтверджується посвідченням за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, яке видається виборцю.

– Порядок звернення виборця до органу ведення Реєстру у разі зміни його персональних даних

Кожен виборець у разі зміни його персональних даних може особисто звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі (далі – Реєстр). До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни.

У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру.

Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу.

– Як перевірити своє включення до списків виборців на виборчій дільниці?

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.

Виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру щодо зазначених обставин. У разі якщо виборець за станом здоров’я не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов’язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб.

До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.

Заява про уточнення попереднього списку виборців для підготовки та проведення голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року може бути подана не пізніш як за п’ять (5) днів до дня голосування, тобто до 15 липня 2019 року включно. Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається.

– Як проголосувати на виборах не за зареєстрованим місцем проживання?

Громадяни, які у день голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року перебуватимуть не за зареєстрованим місцем проживання, реалізують своє право голосу шляхом тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси, звернувшись до відповідного органу ведення Реєстру не пізніш як за п’ять (5) днів до дня голосування.

Ст. 7 Закону України “Про Державний реєстр виборців” передбачено, що звернення виборця про тимчасову зміну місця голосування повинне бути мотивованим. Зокрема, це може бути службове відрядження, фактичне проживання не за зареєстрованим місцем проживання, робота або навчання у відповідному населеному пункті або державі, перебування в санаторії тощо.

Таке звернення (заява) приймається органом ведення Реєстру:

  • за вказаним у заяві місцем перебування виборця в день виборів чи місцезнаходженням виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування;
  • за виборчою адресою заявника, яка визначається відповідно до ст. 8 Закону України “Про Державний реєстр виборців”.

Інформацію про відділи ведення Реєстру можна знайти у розділі “Відділи ведення Державного реєстру виборців” на веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі “Державний реєстр виборців”.

– Як можна перевірити своє включення до Реєстру?

Виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу.

Орган ведення Реєстру, який отримав запит щодо змісту персональних даних виборця у Реєстрі не пізніше ніж на третій робочий день після його отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця роздруковані в повному обсязі його персональні дані, визначені ст. 21 Закону України “Про Державний реєстр виборців”. Зазначені дані засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюються печаткою цього органу.

Також кожен виборець може особисто перевірити інформацію про своє включення (невключення) до Реєстру, звернувшись до програмного ресурсу “Особистий кабінет виборця” на веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі “Державний реєстр виборців”.

[SvenSoftSocialShareButtons] Коментування і розміщення посилань заборонено.

Коментарі закриті.