ПОШУК КАНДИДАТІВ У ПРИСЯЖНІ

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про судоустрій та статус суддів» міською радою формується список присяжних для здійснення судочинства.

Конституцією України передбачено, що народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних.

Присяжні – особи, які за їх згодою залучаються до вирішення певної категорії цивільних та кримінальних справ разом із суддею в суді першої інстанції. Вони мають статус судді та на них поширюються гарантії незалежності і недоторканості суддів.

Роботодавець зобов’язаний увільнити присяжного від роботи на час виконання ними обов’язків у суді.

Гарантії присяжних на час виконання ними обов’язків у суді:

– зарахування часу виконання присяжними обов’язків у суді до трудового стажу;

– забезпечення всіх гарантій та пільг за місцем роботи;

– заборона звільнення присяжних з роботи або переведення на іншу роботу без їх згоди;

– виплата винагороди за час проведений в суді;

– відшкодування витрат на проїзд, наймання житла, виплата добових;

– застосування до присяжних заходів безпеки у разі потреби.

Присяжними може бути:

– громадяни України;

– від 30 до 65 років;

– постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду;

– володіє державною мовою.

Не можуть бути присяжними:

– особи, визнані судом обмежено дієздатними або які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

– особи, які мають незняту чи непогашену судимість;

– особи, які на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

– народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя.

Присяжні залучаються до розгляду наступних справ:

  1. Цивільні справи (1 суддя + 2 присяжних) розглядаються про:

– обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання недієздатною;

– визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;

– усиновлення;

– надання особі психіатричної допомоги;

– примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу.

  1. Кримінальні справи (2 судді + 3 присяжних) розглядаються про злочини, за які передбачено довічне позбавлення волі.

Особа, яка виявила бажання стати присяжним, має звернутися до Новокаховської міської ради Херсонської області (каб. № 206, просп. Дніпровський, 23 м. Нова Каховка Херсонської області 74900, тел. (05549) 4-25-29) із заявою про включення до списку присяжних.
У разі відповідності такої особи встановленим у законі вимогам до присяжних, міська рада своїм рішенням включає її до списку присяжних. Список присяжних направляється до Новокаховського міського суду Херсонської області. Автоматизована система документообігу суду відбирає присяжних для участі у конкретній справі.

Присяжний зобов’язаний вчасно з’явитися на запрошення суду для участі в судовому засіданні. Неприбуття в судове засідання без поважних причин вважається неповагою до суду, за що передбачено адміністративну відповідальність.

Начальник юридичного відділу Т.Ю. Шведова

[SvenSoftSocialShareButtons] Коментування і розміщення посилань заборонено.

Коментарі закриті.