«Репрезентативність» в колдоговорі

У зв’язку зі зміною в Постанові  КМУ від 21 серпня 2019 року № 768, внесено зміни до постанови КМУ від 13 лютого 2013 року № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів», до управління звертаються сторони переговорного процесу при укладені колективних договорів з питанням: «Що таке підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін соціального діалогу»?

Управління праці та соціального захисту надіслало запит про роз`яснення деяких питань повідомної реєстрації колективних угод і договорів до Міністерства соціальної політики України.

Згідно наданої відповіді, статтею 4 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» (далі Закон) встановлено, що для участі у колективних переговорах з укладання колективних договорів і угод, тристоронніх або двосторонніх органах та у міжнародних заходах склад суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців визначається за критеріями репрезентативності.

На територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладання територіальних угод та для делегування передставників до органів соціального діалогу репрезентативними є професійні спілки та їх об’єднання і організації роботодавців та їх об’єднання, які: легалізовані (зареєстровані) відповідно до закону; є обласними, місцевими профспілками, їх організаціями та об’єднаннями, створеними за теріторіальною ознакою, членами яких є не менше двох відсотків зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці; є організаціями роботодавців, їх об’єднаннями, що діють на території відповідної адміністративної-територіальної одиниці, на підприємствах членів яких працюють не менше п’яти відсотків зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

На локальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення колективних договорів відповідно до закону репрезентативними є: сторона працівників, суб’єктами якої є первинні профспілкові організації. А в разі їх відсутності – вільно обрані представники (представник) працівників; сторона роботодавця, суб’єктами якої є роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця (стаття 6 цього Закону).

Статтею 7 Закону визначено, що оцінка відповідності критеріям репрезентативності профспілок та їх об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань на територіальному рівні проводиться відповідними відділеннями Національної служби посередництва і примирення. Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців затверджено наказом Національної служби посередництва і примирення від 21.07.2011 року №73.

Пунктом 3.10. зазначеного Порядку передбачено, що суб’єкту сторони профспілок або сторони організацій роботодавців протягом 5 робочих днів з дня прийняття  рішення  видається свідоцтво встановленого зразка про підтвердження репрезентативності, чи довідка про відмову у підтвердженні репрезентативності.

На локальному рівні соціального діалогу законодавством не передбачено проведення такої процедури.

 

 

Начальник управління                                               Олена Стоянчук

[SvenSoftSocialShareButtons] Коментування і розміщення посилань заборонено.

Коментарі закриті.