ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

«Виконавчий комітет Новокаховської  міської ради оголошує конкурс на право здійснення перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування.

Організатор перевезень  – Виконавчий комітет Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади.

Об’єкти конкурсу:  міський автобусний маршрут №15 «мікрорайон «Сокіл»- мікрорайон «Східний».

Конкурс проводиться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (зі змінами) (далі – Порядок).

У конкурсі можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним у ст.34 Закону України «Про автомобільний транспорт».

Умови конкурсу:

Претендент зобов’язаний:

 1. Забезпечити виконання положень статті 37 Закону України «Про автомобільний транспорт» та постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами та доповненнями).
 2. Перевезення пасажирів на маршруті здійснювати встановленою кількістю автобусів в режимі маршрутного таксі згідно з затвердженим розкладом руху.
 3. Дотримуватися вимог чинного законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють пасажирські перевезення на автобусних маршрутах загального користування.
 4. Мати необхідний резерв наявності автобусів для об’єкту конкурсу, що становить 10 відсотків для міського сполучення.
 5. Структура парку автобусів для використання на маршрутах визначається згідно з наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року №285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху» з використанням на міському автобусному маршруті автобусів категорії М 3 класу А, І та ІІ.

Транспортні засоби, які претендент пропонує залучати до перевезень, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці, держаним стандартам, мати відповідний сертифікат, бути зареєстрованим відповідно до чинного законодавства, перебувати в належному технічному та санітарному стані.

 1. Забезпечити роботу рухомого складу на маршруті за визначеною та затвердженою схемою та розкладом руху згідно з паспортом автобусного маршруту.

Додаткові умови конкурсу:

 1. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснювати самостійно транспортними засобами, з дотриманням вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту з повною відповідальністю за якість та безпеку перевезень на маршруті.
 2. Щомісяця інформувати Організатора про обсяги перевезення пасажирів, в тому числі і пільгових категорій.
 3. Забезпечити обов’язкове ведення квитково-касової документації.
 4. Обов’язкове облаштування GPS – системою, шляхом встановлення на транспортні засоби, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті та підключення їх до автоматизованої системи GPS контролю.

Відомості про додаткові пропозиції:

 1. Інвестиційний проект-зобов’язання щодо оновлення парку автобусів (обов’язково у разі невідповідності транспортних засобів умовам конкурсу).
 2. Дані про можливе зниження вартості проїзду для окремих категорій пасажирів.
 3. Відомості про додаткові послуги для пасажирів під час перевезення.

Для участі у конкурсі претендент подає такі документи:

 1. Заяву на кожний об’єкт конкурсу окремо за формою, визначеною згідно з додатками до Порядку.
 2. Відомості  за  підписом суб’єкта господарювання про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті з зазначенням підстав  для  їх використання перевізником.
 3. Відомості про додаткові умови обслуговування маршруту.
 4. Документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі.
 5. Анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або продовження строку дії договору (дозволу).
 6. Інші документи, що можуть мати значення під час конкурсу (за бажанням перевізника-претендента).

Звернення з питань щодо умов до об’єкту конкурсу, отримання переліку документів для участі в конкурсі приймаються та надаються в відділі галузей економіки виконавчого комітету (кабінети 309, 312, телефони 4 72 02, 4 52 48) щоденно з 8 до 12 години та з 13 до 17 години, крім суботи та неділі.

Документи на участь у конкурсі нумеруються, прошнуровуються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента, скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами та надаються у двох закритих конвертах (пакетах):

 • конверт (пакет) з позначкою №1, що містить документи для участі у конкурсі;

–    конверт (пакет) з позначкою №2, що містить документи з інформацією про об’єкти конкурсу на які претендує перевізник-претендент.

Розмір плати для претендентів за участь у конкурсі на дату проведення конкурсу встановлюється на підставі кошторису витрат і складає  за один об’єкт конкурсу  1389 грн. 00 коп.

Кошти за участь у конкурсі перераховуються на розрахунковий рахунок організатора перевезення: одержувач – виконавчий комітет Новокаховської міської ради,  КОД за ЄДРПОУ 04059964, МФО 852010, розрахунковий рахунок 31553299142275 ГУДКСУ у Херсонській області,  призначення платежу – за участь у конкурсі з перевезення пасажирів.

Документи від претендентів для участі у конкурсі приймаються відділом галузей економіки виконавчого комітету з дня оголошення до 17 години  «20» січня 2020 року включно за адресою: м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, 23, кабінет 309.

Документи, які надійшли після встановленого строку, не розглядаються.

Відкриття конвертів (пакетів) з позначкою №1 з пропозиціями претендентів буде здійснено   «21» січня 2020 року за адресою: м.Нова Каховка, просп. Дніпровський, 23, виконавчий комітет.

Перевірка відповідності наданих конкурсних пропозицій претендентів реальному стану справ буде здійснюватись робочим органом конкурсного комітету з «22» січня по  «04» лютого 2020 року.

Конкурс, на якому буде здійснено відкриття конвертів з позначкою №2 відбудеться «07» лютого 2020 року о 14 годині в приміщені малої зали виконкому міської ради за адресою: м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, 23.

Отримати зразок заяви для участі в конкурсі, анкети до заяви, довідки з питання проведення конкурсу та ознайомитись з паспортом маршруту можна в виконавчому комітеті за адресою: м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, 23,              тел. 4 72 02 (відділ галузей економіки).

Найменування маршруту, на який проводиться конкурс:

 

№ маршруту Назва маршруту, початкова та кінцева зупинки маршруту Кількість оборотних рейсів, періодич

ність,

інтервал руху

Відстань від початкової до кінцевої зупинки, км Режим руху Кількість транспортних засобів, пасажиро

місткість

15 Мікрорайон «Східний» – мікрорайон «Сокіл», початкова – вул. Портова (м.Таврійськ), кінцева – вул. Горького, зупинка «Абсолют» 30 рейсів, щоденно, інтервал – 25 хвилин В прямому напрямку – 7,9 км, в зворотному – 7,7 км маршрутне таксі, 2 автобуси класу А, І, ІІ

(+1 резервний)

 

УВАГА! Документи, які надійшли до організатора після встановленого строку, не розглядаються.

Автомобільні перевізники, які подали на розгляд документи несвоєчасно, не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію та не відповідають умовам конкурсу, до участі в конкурсі не допускаються.

Заступник міського голови О.ТАРАБАКА

[SvenSoftSocialShareButtons] Коментування і розміщення посилань заборонено.

Коментарі закриті.