МІСЬКИЙ АРХІВ: ПІДСУМКИ 2019 РОКУ.

В грудні 2019 року відбулось засідання експертної комісії (далі – ЕК) архівного відділу.

На ньому розглянули проекти номенклатур справ у кількості 627 позицій, описів справ постійного зберігання, з кадрових питань (особового складу) та тимчасового зберігання – 479 справ, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ – 823 справи/26 позицій, положення про архівний підрозділ та експертну комісію, довідки про обстеження установ.

Також підведено підсумки роботи ЕК за 2019 рік.

План роботи ЕК на 2019 рік виконано у повному обсязі. Проведено 9 засідань комісії. Усі документи, що подані на розгляд ЕК, пройшли експертизу цінності в установленому порядку. У поточному році було здійснено обстеження 3-х установ.

Протягом звітного року схвалено документи установ, що знаходяться у зоні комплектування архіву: 4 інструкції з діловодства, 4 положення про архівний підрозділ та про експертну комісію.

Розглянуто номенклатури справ 8 установ на 992 поз. За підсумками розгляду номенклатури справ схвалено ЕК архівного відділу та погоджено ЕПК державного архіву області.

За звітний період розглянуто описи справ 40 установ, що обумовлено плановим упорядкуванням документів та ліквідацією (реорганізацією) установ.

Загалом схвалено та подано на ЕПК державного архіву області 770 од.зб. управлінської документації, 809 од.зб. – з кадрових, 652 поз./7552 од.зб.  актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ. За підсумками розгляду описи управлінської документації схвалено, з кадрових питань та акти – погоджено ЕПК державного архіву області.

Схвалено та погоджено з ЕПК державного архіву описи на 18 од. об. фотодокументів, які відображають життєдіяльність міста Нова Каховка за 2018 рік,  33 од. зб., 233 документи фондів особового походження, а саме: за 1976-2018 роки поета Боровика Альберта Михайловича (ф.№ Р-84), за 1950-2018 роки краєзнавця Лозового Володимира Йосиповича (ф.Р-85), за 1959-2005 роки ІІ-го секретаря Новокаховського міського комітету Комуністичної партії, керівника Музею історії міста Нова Каховка, Почесного громадянина міста Нова Каховка Нєвєрової Любові Савеліївни, за 1980-1995 роки першого секретаря Новокаховського міськкому Компартії України Чеботарьова Юрія Андрійовича (ф.Р-74).

Експертною комісією затверджено план роботи на 2020 рік.

Начальник архівного відділу Лідія СИРОЇЖКО

[SvenSoftSocialShareButtons] Коментування і розміщення посилань заборонено.

Коментарі закриті.