КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР: ВАЖЛИВІ МОМЕНТИ

На території Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади завершена колективно-договірна кампанія 2019 року. В трудових колективах підприємств вже йде підготовча робота до колдоговірної кампанії 2020 року. Тому НАГАДУЄМО ВАЖЛИВІ МОМЕНТИ:

– укладанню колективного договору передують колективні переговори. Будь-яка із сторін, не раніш як за три місяці до закінчення строку дії колективного договору, або у строк, визначений цим документом, письмово повідомляє інші сторони про початок переговорів.

– друга сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори. Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладання або внесення змін до колективного договору визначається сторонами і оформляється протоколом.

Проект колективного договору обговорюється у трудовому колективі і виноситься на розгляд загальних зборів (конференцій) трудового колективу.

– після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніше, як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу.

Укладання колективного договору повинно здійснюватись із дотриманням принципу рівності сторін і їх добровільності щодо прийняття зобов’язань, свободи у визначенні кола питань, які будуть становити зміст колективного договору, реальності зобов’язань, забезпечення свободи контролю виконання умов колективного договору і встановлення відповідальності за їх невиконання.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», колективний договір підлягає повідомній реєстрації органами місцевого самоврядування.

Згідно з постановою КМУ від 21 серпня 2019 року № 768, внесено зміни до постанови КМУ від 13 лютого 2013 року № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» – повідомна реєстрація проводиться з метою оприлюднення інформації про укладення угод (договорів), внесення до них змін і доповнень.

Сторони угоди (договору) подають реєструючому органу на повідомну реєстрацію примірник угоди (договору) разом із додатками та супровідним листом, у вигляді оригіналу паперового документу з прошитими і пронумерованими сторінками, або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа, (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.

Під час повідомної реєстрації реєструючий орган вносить відповідний запис до журналу реєстрації колективних договорів, змін і доповнень до них.

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня, наступного після надходження угоди (договору) до реєструючого органу.

Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації угоди (договору) реєструючий орган письмово інформує про це суб’єкта, який подав на реєстрацію колективний договір.

Реєструючий орган оприлюднює на офіційному веб-сайті Новокаховської ОТГ та щомісяця оновлює реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них, їх текст, рекомендації щодо приведення договору у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

Текст договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється, за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до закону або за їх рішенням.

Примірник колективного договору, поданий на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі, зберігається в реєструючому органі до заміни новим договором.

Всього по місту укладено та зареєстровано 219 колективних договорів між працівниками та роботодавцями.

Протягом 2019 року зареєстровано 48 колективних договорів між працівниками та роботодавцями, в т.ч. зміни та доповнення до колективних договорів, якими охоплено понад 3817 працюючих на підприємствах, в установах та організаціях міста.

З метою успішного проведення колдоговірної кампанії спеціалістами управління праці проводиться консультативно – роз’яснювальна робота.

У випадку виникнення питань просимо звертатися до управління праці та соціального захисту населення за адресою: м. Нова Каховка,  вул. Історична 18, тел. 9-07-06, каб. №8.

Начальник управління                                                            Олена Стоянчук

[SvenSoftSocialShareButtons] Коментування і розміщення посилань заборонено.

Коментарі закриті.